czen

O alarmech

Tato stránka je věnována podrobným informacím o zabezpečení a alarmu s GSM komunikací.
Oblíbená zařízení mezi uživateli jsou alarmy s příjemným ovládáním a spolehlivou funkcí. Zařízení která předají zprávu o poplachu profesionální bezpečnostní agentuře, nebo majiteli či provozovateli zabezpečení. Využívají telefonní GSM síť a mobilní telefony, jsou zatíženy malými provozními náklady například 15 až 50 Kč měsíčně.
Zavedeným HITEM mezi alarmy je OASIS výrobce Jablotron splňující představy i potřeby všech zákazníků i výše uvedených podmínek provozu.

Novinkou výrobce Jablotron je GSM kamera EYE-02 vybavená řadou interních detektorů. Plně spolupracuje s dalšími bezdrátovými prvky OASIS a dovoluje venkovní i vnitřní použití. Zabezpečuje prostor řadou detekcí včetně kombinované obrazové detekce. Obrazový snímek prostoru při poplachu reportuje automaticky nebo předvoleným způsobem.

Podrobnosti se dozvíte v sekci Alarm KAMERA EYE-02.

Alarm je zařízení které reaguje na přítomnost člověka, a děje plynoucí z činnosti člověka. Přítomnost člověka lze detekovat mnoha způsoby. Základní a nejpoužívanější metody zahrnují detekci dveřními a okenními kontakty, optickými a akustickými prostorovými detektory, tísňová tlačítka a technologické detektory jsou uvedeny dále. Méně užívané jsou optické závory mikrovlnné bariéry, vibrační, nášlapné, tlakové, polohové, kapacitní a další specielní detektory.

nákres zabezpečení RD

Věnujme pozornost třem nejčastěji užívaným detektorům s odlišnou metodou detekce: optický označovaný PIR, magnetický kontakt značený MK a akustický (glassbreak) zkratkou GB. Uveďme si příklad z něhož bude tato kombinace pochopitelná: pachatel do objektu vniká dveřmi, okny, světlíky, nebo jinými stavebními otvory. Vniknutí je provázeno rozbitím skla oken, výloh, dveří, které je detekováno akustickým detektorem tříštění skla. Nebo pachatel vniká do objektu vypáčením dveří, oken, různých poklopů uzavírajících stavební otvory. Takové vloupání detekuje magnetický nebo mechanický kontakt. Pohyb pachatele ve vnitřním prostoru je zachycen pohybovým detektorem PIR.

detektory OASIS - magnetický kontakt, PIR, detektor skla

Dobře navržené zabezpečovací zařízení, bude na vloupání reagovat dvěma až třemi logicky po sobě jdoucími poplachy - tříštění skla - otevření křídla okna - pohyb v dané místnosti. Pokud je poplachovým výstupem pouze siréna, bude reagovat jedním nebo vícenásobným poplachem podle rychlosti pachatelova konání. Domovní siréna jako jedinný výstup poplachu je nedostatečná.

PCO - GSM zabezpečení, Siréna

Moderní zabezpečení vybavené kvalitním GSM komunikátorem, přenáší konkrétní informace v přesné časové posloupnosti jak vznikly. Přenos může být uskutečněn GSM telefonní sítí SMS zprávami do mobilního telefonu uživatelů nebo bezpečnostní agentuře PCO, která k objektu vyšle zásahovou hlídku.

PŘÍKLAD POSLOUPNOSTI POPLACHOVÝCH ZPRÁV:

03.02. 07:1301: Mk Vstup důmPoplach ve zpožděné zóně
03.02. 07:1302: PIR Zádveří domuPoplach ve zpožděné zóně
03.02. 07:1402: PIR Zádveří domuPoplach ve zpožděné zóně
03.02. 07:14:Master kódZrušení poplachu uživatelem

Tento příklad má dobrý konec, protože se jedná jen o opožděné vypnutí zařízení uživatelem.

Jedna část popsaného zabezpečení se využívá k ochraně obyvatel v přítomnosti. Jsou to okenní a dveřní kontakty, přiřazené do skupiny „nočního střežení". Sám název napovídá účel ochrany. Alarm je částečně zapnut a nijak neomezuje pohyb obyvatel zabezpečeného domu a užívání vnitřních prostor. Dojde-li k narušení vstupu (otevření dveří, oken), vnitřní siréna uvědomí signalizací nebo poplachem obyvatele domu. Prozrazený pachatel se snaží co nejrychleji ztratit.

Nejen v peněžních ústavech, ale i v domácnosti je důležité tlačítko přivolání pomoci. Tlačítko bývá přenosné a stále k dispozici bez ohledu na zapnutí střežení. Použití tlačítka nemusí vždy představovat „přepadení", ale může být využito k přivolání nebo upozornění pečovatele, jako signalizační zvonek.

V úvodu jsou zmíněny TECHNOLOGICKÉ detektory. Jejich úkolem je hlídat a upozornit na různá nebezpečí. Do této kategorie náleží především požární hlásiče a detekce úniku plynu. Další skupinou jsou detektory kapalin, teplot, výpadku proudu atd. Tyto detektory střeží také nepřetržitě bez ohledu na ovládání zabezpečovací signalizace. Mohou automaticky spouštět další technické procesy, vypnutí ventilace, uzavření přívodu plynu, vody, zapnout čerpání jímky, topení ve skleníku a další nepřeberné množství funkcí.

Výčet metod zabezpečení a používaných zařízení dál poroste. Kořeny elektrického alarmu sahají do roku 1850 a principy ochrany osob a majetku do počátků lidské éry. Nejnovější detektor při poplachu fotí, ale tohle téma už naleznete ve vedlejší sekci ALARM OASIS.

PROČ SE CHRÁNIT ALARMEM ?

Všichni jsme už alespoň v detektivce viděli detektiva nebo lupiče při překonání zámku „zamčeného pokoje". Domněnka, že tohle umění je vlastností zručných, nebo zasvěcených kouzelníků, se rychle vytrácí po medializaci „kouzelnických metod".
Jedna z nedestruktivních metod se jmenuje příznačně bum a pink. V čem spočívá se můžete podívat na následujícím odkazu:

USA ukázky (videoukázka)

Jiná metoda nenápadného vniknutí do objektu bez průvodních znaků vloupání je okny. Metoda je opět prostá pro cvičeného pachatele. Pomocí nástroje pronikne z vnější strany do oblasti uzavíracího čepu, který silovým působením odsune. Čep přetočí celý uzavírací mechanizmus a následný vstup oknem bez „násilí" je umožněn. Pokud jsou v bytě rezervní klíče od vstupu (typicky na věšáčku u dveří), pachatel okno uzavře a co unese, odnese dveřmi. Pak za sebou může i zamknout, což v horším případě krádeže osobních dokladů, nebo ukrytých cenností, může být zjištěno velmi velmi pozdě.

* pozn.autora stránek: V oboru Ochrany majetku a osob v odvětví zabezpečovacích systémů pracuji od roku 1992. Spolupracuji se stálou skupinou TNK 124 požární a poplachové systémy. Externě spolupracuji s výrobcem zabezpečovací techniky Jablotron s.r.o. Těší mne, že zabezpečovací zařízení Jablotronu je na špičce zájmu našeho i zahraničním trhu.

AlarmHit Zdeněk Růžička U Branek 3, 102 00 Praha 10 tel.: +420 603 277 626, 242 449 101 email: ruzicka(na)alarmhit(tecka)cz
© AlarmHit | 2007
SolarisMedia.net
Tvorba www stránek